Svenskämnet och motivation

DSpace Repository

Svenskämnet och motivation

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Svenskämnet och motivation
Author Dahlström, Victoria ; Nilsson, Kristofer
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med denna forskningsöversikt har varit att studera didaktiska arbetssätt och på vilka sätt dessa kan främja studiemotivationen hos elever i svenskämnet. En stor del av resultatet har landat i hur forskning kring motivation i skolan ser ut i allmänhet. Men vi har också definierat ett antal arbetssätt som studerats i relation till motivationsbegreppet. Resultatet av översikten landar i att goda relationer mellan lärare och elever samt elever och elever främjar elevers studiemotivation. Några konkreta arbetssätt och lektionsupplägg tyder på viss ökad studiemotivation, men flera av författarna hänvisar trots det till att goda relationer är en förutsättning för att elever ska vara motiverade att lära i skolan. Med goda relationer menas att lärare ska lära känna sina elever och deras behov, samt även intressera sig för deras personligheter. Förutsättningen för att bygga relationer är ömsesidig, vilket betyder att även lärare måste vara beredda på att bjuda på sin egen personlighet. Vi har slutligen diskuterat slutsatsen i relation till vår framtida yrkesprofession. Då har vi diskuterat vikten av goda relationer i klassrummet till den omtalade tidsbristen som lärare har och det ständiga mötet med nya heterogena klasser. Utifrån resultatet har vi dragit slutsatsen att lärare vinner på att till en början avsätta tid till att bygga förtroendefulla relationer i mötet med nya klasser. Med förtroendet i bakgrunden kan lärare slippa onödiga konflikter kring lärandesituationer i klassrummet och istället fokusera på att vara just lärare.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject arbetssätt
didaktik
motivation
svenskämnesdidaktik
Handle http://hdl.handle.net/2043/24324 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics