Lärares arbete med fördelning av undervisning mellan religioner i relation till kursplanen i Lgr 11

DSpace Repository

Lärares arbete med fördelning av undervisning mellan religioner i relation till kursplanen i Lgr 11

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares arbete med fördelning av undervisning mellan religioner i relation till kursplanen i Lgr 11
Author Avandal, Nathalie ; Louman, Denice
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare planerar sin religionsundervisning, hur de tolkar kursplanen, samt att lyfta fram deras tankar och pedagogiska strategier gällande sitt arbete. Metoden vi använde oss av var kvalitativa intervjuer med lärare som fick berätta om sina egna erfarenheter över arbetet med religionsundervisning. Till vårt arbete använde vi oss även av enkäter som fick fyllas i av eleverna i årskurs 9 av respektive lärare. Elevenkäterna hjälpte till att visa hur eleverna uppfattar sin religionsundervisning, och dessa tillsammans med intervjuerna lyfte fram fyra olika teman som arbetet är uppdelat efter. Genom att använda oss både av intervju och enkäter fick vi insamlat material för att kunna analysera och få svar på våra frågeställningar.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject didaktik
forskning
religionsundervisning
undervisning
religion
religionskunskap
läroplan
kursplan
lärare
intervju
samhällsperspektiv
rasism
enkäter
Handle http://hdl.handle.net/2043/24344 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics