Läxa- var, när och hur?

DSpace Repository

Läxa- var, när och hur?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Läxa- var, när och hur?
Author Sandberg, Lina
Date 2006-05-21
English abstract
Where should pupils make their homeworks, at home or in school? If they wouldn´t make them at home, would anything change?
Swedish abstract
Mitt syfte med denna studie har varit att från olika vinklar belysa ämnet läxor, framförallt de som görs i hemmet. För att få svar på mina frågeställningar vände jag mig till elever, föräldrar och lärare. Genom att undersöka vilka åsikter och attityder som finns runt ämnet hemläxor, ville jag ta reda på var en elev bör göra sin läxa. Jag ville också ta reda på vad dessa grupper tror skulle bli annorlunda för en elev, ifall läxor i form av hemläxor togs bort. För att få empiriskt underlag till min undersökning använde jag mig av enkätundersökning till elever och föräldrar. Till lärarna valde jag intervjuer. I mitt resultat kan man se att en majoritet av elever och föräldrar är positiva till hemläxor. De lärare som jag intervjuade är oeniga. Båda anser dock att hemläxor har stora fördelar. Föräldrar tror att möjligheten för dem att ta del av sina barns skolarbete skulle försvåras, ifall hemläxor försvann. Det eleverna tror skulle förändras mest är stressen inför hemläxor. Över 60% av eleverna tror att deras stress skulle minska ifall de inte hade hemläxor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language other (iso)
Subject hemläxa, läxa, inlärning, insyn i skolarbete, stress
Handle http://hdl.handle.net/2043/2435 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics