Barn, föräldrar, läsning

DSpace Repository

Barn, föräldrar, läsning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barn, föräldrar, läsning
Author Nilsson Ek, Lena ; Rudolfsson, Eva-Marie
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete är att undersöka hur barn tänker när det gäller behovet av att kunna läsa. Vidare vill vi även undersöka om det finns ett samband mellan den högläsning som sker i hemmen och barns lust att lära sig läsa. Som sista fråga vill vi studera hur skolan kan göra för att stimulera till ett ökat intresse bland barn för att lära sig läsa. För att kunna få svar på dessa frågor har vi valt att intervjua barn samt göra en enkätundersökning om föräldrars inställning till högläsning på två skolor. Resultaten av vår undersökning visar att det finns en medvetenhet hos föräldrarna när det gäller högläsningen och dess betydelse. Dessa svar kan systematiseras i olika aspekter, sociala aspekter, upplevelseaspekter och lästekniska aspekter. Vidare fann vi även ett samband mellan föräldrarnas lust att läsa högt för barnen och barnens lust att lära sig läsa. Detta framgick av föräldrarnas enkätsvar som visade att det var kul och roligt att läsa högt för barnen samtidigt som de intervjuade barnen svarade att det var kul och spännande att lära sig läsa. Att öka barnens intresse för att lära sig läsa och att läsa stimuleras i skolan genom att arbeta utifrån varje barns behov, intresse och erfarenheter. Viktigt i detta arbete är att vi får barnen att känna glädje och inspiration till läsning av skönlitterära böcker där de kan relatera till sig själva.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barns tankar om läsning
föräldrars högläsning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2436 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics