Kriminologi : Tillämpning 2017

DSpace Repository

Kriminologi : Tillämpning 2017

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Kriminologi : Tillämpning 2017
Editor Ivert, Anna-Karin ; Mellgren, Caroline
Date 2017
Swedish abstract
En av de mest aktuella och angelägna samhällsutmaningarna är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Detta arbete måste vara baserat på kunskap om vilka åtgärder som fungerar: var, när och hur. Kriminologiprogrammet kombinerar teori, metod och den senaste forskningen för att utbilda studenter till självständiga problemlösande brottsanalytiker som kan arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande inom verksamheter som polis, kommun, kriminalvård och socialtjänst och inom den privata och ideella sektorn. Ett uttalat mål är att teoretisk och empirisk kunskap ska kopplas till samhälleliga behov. Samtidigt ser Polisområde Malmö ett behov av att utveckla och kunskapsbasera sitt arbete för att möta de utmaningar som finns i staden. För att uppnå dessa mål har Malmö högskola och Polisområde Malmö inlett ett samarbete. Syftet var att ett sådant samarbete skulle ge studenterna bättre insikt om polisens arbete, låta dem bidra i arbetet med att utarbeta kunskapsunderlag och utvärdera polisverksamheten (t.ex. i arbetet med medborgarlöften eller kameraövervakning). Samverkansöverenskommelsen förväntas bidra till att stärka kunskapsbasen och förmågan till att arbeta evidensbaserat i polisverksamheten, men också att ge institutionens studenter möjlighet att tillämpa sina teoretiska och metodologiska kunskaper. Som en del av denna samverkansöverenskommelse arbetade studenterna på kursen Kriminologi: Tillämpning våren 2017 med de medborgarlöften som Polisområde Malmö tagit fram för sitt lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Studenterna arbetade under 10 veckor nära tillsammans med Polisområde Malmös kommunpoliser. Studenterna granskade, samlade in ny information och kom med förslag kring hur polisen kunde utveckla och utvärdera sitt arbete med medborgarlöften. Resultatet av studenternas arbete finns samlat i den här publikationen, uppdelat i stadsområde Norr, Väster, Öster, Innerstaden och Söder.
Publisher Malmö högskola, Institutionen för Kriminologi
Language swe (iso)
Subject Medborgarlöften
Polisområde Malmö
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/24374 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics