Läromedelanalys Jämförelse mellan två läroböcker

DSpace Repository

Läromedelanalys Jämförelse mellan två läroböcker

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läromedelanalys Jämförelse mellan två läroböcker
Author Byrén, Sara ; Al-Shaha, Zeena
Date 2018
Swedish abstract
I denna kunskapsöversikt är syftet att studera hur ett matematiskt område framhävs i två läroböcker. Läroböckerna är Origo och Matematik 5000 med fokus på matematikkursen 1c. Vi ska studera om författarna till dessa läroböcker får med förmågorna, alla kunskapskriterier för ett matematiskt område och någon eller några kriterier för problemlösning. Detta belyses i frågan: Vilka likheter, skillnader har läroböckerna som hjälper eleverna till att klara kunskapskriterierna och förmågorna för geometri? För att kunna bära upp synpunkterna av jämförelsen mellan läroböckerna måste forskning tas fram. Det gjordes en informationssökning för att hitta dessa källor och fokus låg att hitta källor baserade på forskning. Undersökningen gav att förmågorna kan definieras olika, vilket kan skapa problem för skolorna vid granskning av läroböcker. Granskningen läggs på lärarna, vilket de inte känner att de har tillräckligt med tid till. Undersökningen visade även att läroböckerna får med de flesta av kunskapskriterierna men lägger olika krut på dem. Det är svårt att ge ett svar på vilken som är den mest givande, men den ena boken testar eleverna mer på de andra förmågorna än begrepp och procedur. Undersökningen har gett oss som blivande lärare andra perspektiv av vad läroböckerna faktiskt belyser i matematikkursen 1c.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject geometri
gymnasieskolan
lärobok
läromedel
läromedelsanalys
läromedelsstudier
matematik
matematiska förmågor
problemlösning
styrdokument
Handle http://hdl.handle.net/2043/24402 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics