Differentiering och pedagogiska metoder för särskilda matematiska förmågor

DSpace Repository

Differentiering och pedagogiska metoder för särskilda matematiska förmågor

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Differentiering och pedagogiska metoder för särskilda matematiska förmågor
Author Bärnheim, Lina ; Elgström, Sebastian
Date 2018
Swedish abstract
Målet med denna kunskapsöversikt är att lyfta studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor. Med bakgrund från erfarenheter mot vad vi båda har observerat under den verksamhetsförlagda utbildningen ser vi att denna elevgrupp inte når sin fulla potential. Upplevelsen är att eleverna med särskilda matematiska förmågor glöms bort och utvecklas inte efter sin fulla förmåga eftersom de inte blir utmanade utifrån sina förutsättningar. För att kunna genomföra en kunskapsöversikt som täckte vårt forskningsområde valde vi att dela upp arbetet i två delar. Ett första område utgår från grupp- och klassindelning och dess konsekvenser på lärande för elever med särskilda matematiska förmågor. Resultatet av forskningen visar att differentierad undervisning kan ha en avgörande betydelse för inlärningen för elever med särskilda matematiska förmågor. I en andra del kommer de pedagogiska metoderna för elever med särskilda matematiska förmågor att vara i fokus. Pedagogiska åtgärder som acceleration och berikning kommer lyftas fram och problematiseras. Effekten av dessa pedagogiska åtgärder för elever med särskilda matematiska förmågor kommer att diskuteras utifrån forskningen.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Berikning
Acceleration
Differentiering
Individualisering
Matematik
Särskilda förmågor
Understimulering
Handle http://hdl.handle.net/2043/24418 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics