Att undervisa matematiskt särbegåvade elever i grundskolan

DSpace Repository

Att undervisa matematiskt särbegåvade elever i grundskolan

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att undervisa matematiskt särbegåvade elever i grundskolan
Author Niklasson, Malin ; Högström, Madeleine
Date 2018
Swedish abstract
I vår kunskapsöversikt behandlar vi identifiering av särbegåvade elever i matematikundervisningen. Vidare undersöker vi hur man kan undervisa dessa elever utifrån relevant forskning kring särbegåvning i matematik. Valet av ämne grundar sig i brist på kunskap om särbegåvning hos lärare som i sin tur har svårt att forma en undervisning som ska gynna dessa elever. Trots att särbegåvade elever har kommit att uppmärksammas mer på senare tid, visar det sig genom undersökningar att många lärare tycker det är svårt att anpassa matematikundervisningen utifrån deras kunskapsnivå. Med hjälp av olika sökmotorer har vi funnit relevant litteratur utifrån vårt syfte och valda frågeställningar. Särbegåvning har generellt fått mer uppmärksamhet på internationell nivå än här i Sverige. I vår kunskapsöversikt har valda källor bidragit till att vi har kunnat besvara våra frågeställningar, om till exempel lärare kan utforma sin undervisning för att gynna matematiskt särbegåvade elever. Att använda sig av rika matematiska problem visar sig vara något som gynnar särbegåvade elever i matematikundervisningen. Vid brist på undervisning som gynnar matematiskt särbegåvade elever, har vi också valt att presentera konsekvenser som kan förekomma när dessa elever inte stimuleras i undervisningen eller identifieras under sin skolgång. Flertalet undersökningar visar att särbegåvade elever som inte identifieras i undervisningen tenderar att underprestera på grund av understimulation i matematikundervisningen.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Grundskola
identifiering
matematik
matematikundervisning
särbegåvning
primary school
identify
mathematic
giftedness
gifted children
Handle http://hdl.handle.net/2043/24419 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics