Sambandet mellan grammtik och skrivförmåga

DSpace Repository

Sambandet mellan grammtik och skrivförmåga

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sambandet mellan grammtik och skrivförmåga
Author Jönsson Lindell, Eloise ; Johansson, Stina
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med denna kunskapsöversikt är att redogöra för rådande forskning beträffande grammatik i ett förstaspråk och om undervisning i detta eventuellt kan hjälpa elever att bli starkare skribenter. Frågeställningen kan grammatikundervisning hjälpa elever att utveckla sin skrivförmåga, och i så fall hur? genomsyrar hela arbetet. Metoden som vi använt oss av är en kritisk insamling av forskning på området i olika databaser. Vi har i insamlandet av material främst utgått från internationell forskning då det finns mycket lite forskning på området i Sverige. Resultatet visar på blandade slutsatser om huruvida grammatikundervisning kan förbättra elevers skrivförmåga. En del forskning visar att en kontextualiserad grammatikundervisning som är sammanlänkad med skrivundervisning kan förbättra elevers skrivförmåga, medan annan forskning pekar på att det i dagsläget finns för lite forskning på området för att kunna dra en slutsats om grammatikundervisning kan förbättra elevers skrivförmåga. Utifrån all forskning i den här kunskapsöversikten drar vi slutsatsen att grammatikundervisning till viss del kan hjälpa elever att utveckla sin skrivförmåga, men vi tror även att det behövs mer forskning på området för att kunna säga vilken metod som ger bäst resultat.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 28
Language swe (iso)
Subject Grammatik
Kunskap
Lingvistik
Metaspråk
Skrivförmåga
Undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/24438 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics