Dyskalkyli och låga prestationer i matematik

DSpace Repository

Dyskalkyli och låga prestationer i matematik

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Dyskalkyli och låga prestationer i matematik
Author Bengtsson, Karolina ; Kärreberg, Mary Angela
Date 2018
Swedish abstract
Vi anser båda att det är av stor vikt för vår framtida profession att ha en överblick över elevers svårigheter i matematik. Denna text är skriven i syfte att utifrån forskning se hur dyskalkyli och låga prestationer påverkar elevers utförande och resultat i matematiken. Vi valde att gå vidare med följande frågeställning: Hur uttrycks dyskalkyli och låga prestationer i matematik och vilka samband finns mellan dem? Detta för att kunna se vilka likheter och skillnader som finns mellan dyskalkyli och låga prestationer i matematik. I metoden presenteras hur sökningsprocessen utfördes. Det redovisas vilka sökmotorer, vilket tidsspann, vilka nyckelord och databaser som använts. I resultatet presenteras dyskalkyli och låga prestationer i två fristående delar för att tydliggöra deras uttrycksformer. Resultatet avslutas med samband mellan dyskalkyli och låga prestationer i matematik. Den slutsats som kan dras är att dyskalkyli och låga prestationer i viss mån uttrycks lika i matematiken men samtidigt har olikheter. Det finns både tydliga och icke tydliga samband mellan dyskalkyli och låga prestationer i matematik.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Dyskalkyli
Låga prestationer
Matematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/24445 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics