Språkhistoriens ställning i svenskämnet. En studie av hur sex svensklärare beskriver sin undervisning i språkbruk genom tider

DSpace Repository

Språkhistoriens ställning i svenskämnet. En studie av hur sex svensklärare beskriver sin undervisning i språkbruk genom tider

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Limé, Agnes
dc.contributor.author Wadsten, Maria
dc.date.accessioned 2018-02-01T12:28:12Z
dc.date.available 2018-02-01T12:28:12Z
dc.date.issued 2018 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/24446
dc.description Det här examensarbetet undersöker hur svensklärare i årskurs 7-9 tar sig an området språkbruk genom tiderna i sin undervisning. Området står tydligt uttryckt i läroplanen för grundskolan, Lgr 11, under både Centralt innehåll och Kunskapskrav för svenskämnet, men tenderar att hamna i skymundan, både i forskning och i undervisning. Vårt syfte är därför att ta reda på hur lärare tolkar och legitimerar punkten språkbruk genom tiderna i läroplanens centrala innehåll, samt hur de utformar sin undervisning kring denna punkt. Studien omfattar intervjuer med sex lärare på fyra olika skolor och resultatet analyseras med hjälp av svenskämnesteoretiska begrepp samt kategorier som vi själva skapat. I vårt resultat har vi hittat tre olika tolkningar av begreppet språkhistoria och sex kategorier för legitimering där den vanligaste är att eleverna ska kunna sätta sig själva och sin samtid i ett större sammanhang. Många gånger upplever lärarna dock språkhistoriekunskaper som abstrakta för eleverna och utifrån deras beskrivningar kan vi se att de anpassar sin undervisning till respektive elevgrupp. Vi kan även se att kursplanen är ospecificerad gällande punkten språkbruk genom tiderna vilket gör den tolkningsbar. Detta tolkningsutrymme använder lärarna i vår studie till att utforma undervisningen så som det passar deras kunskapssyn och ideal. en_US
dc.format.extent 54 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject didaktik en_US
dc.subject legitimering en_US
dc.subject Lgr 11 en_US
dc.subject språkbruk en_US
dc.subject språkförändringar en_US
dc.subject språkhistoria en_US
dc.subject svenska en_US
dc.title Språkhistoriens ställning i svenskämnet. En studie av hur sex svensklärare beskriver sin undervisning i språkbruk genom tider en_US
dc.title.alternative The Role of Historical Linguistics in the Teaching of Swedish. A Study of How Six Swedish Teachers Describe Their Teaching in the Field of Swedish Language History en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
dc.contributor.examiner Törnqvist, Anna Clara
dc.contributor.supervisor Hansson, Fredrik
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Ämneslärarutbildning inr. åk 7-9
 Find Full text Files for download
Blocked

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics