Fysiska objekt kopplade med interaktiva publika skärmar - Ett designförslag som skall öka ungdomars kunskap om sockerkonsumtion

DSpace Repository

Fysiska objekt kopplade med interaktiva publika skärmar - Ett designförslag som skall öka ungdomars kunskap om sockerkonsumtion

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Fysiska objekt kopplade med interaktiva publika skärmar - Ett designförslag som skall öka ungdomars kunskap om sockerkonsumtion
Author Hussein, Ilham
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att utforska hur fysiska objekt kopplade med publika skärmar kan designas för bästa interaktionen samt att lösa ett potentiellt folkhälsoproblem som är den höga sockerkonsumtionen. Publika skärmar är effektiva vid informationsdelning till en större allmänhet men interaktiva publika skärmar verkar inte locka till sig användare vilket fysiska objekt kopplade med publika skärmar kan göra, dessutom påstås fysiska objekt kopplade med publika skärmar öka användarnas engagemang vilket utforskas och bevisas genom både litteraturstudier och designmetoder. Detta examensarbetet resulterar i en utveckling av designkoncept och prototyp som tillåter fysiskt interaktion med påtagliga objekt i form av sockerbitar och en interaktiv publik pekskärm. Dessa sockerbitar ska användas för att kunna delta i ett gissningsspel om hur många sockerbitar olika livsmedelsprodukter innehåller som presenteras på den publika skärmen. Med hjälp av prototyputvärderingarna har frågeställningarna för detta arbetet lyckats besvarats.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Interaktiv publik skärm
Publik skärm
Fysiska objekt och publika skärmar
Fysiskt interaktiva publika skärmar
Informationsdesign
Interaktionsdesign
Sockerkonsumtion
Handle http://hdl.handle.net/2043/24464 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics