Hello, World!

DSpace Repository

Hello, World!

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hello, World!
Author Stjernqvist, Rickard
Date 2018
Swedish abstract
Denna kunskapsöversikt ger en bild över forskningsläget för hur programmering kan användas för att utveckla yngre elevers problemlösningsförmåga, och stärka deras datalogiska tänkande. Arbetet ser problemlösning utifrån Polyas tankesätt, i det att problem behöver delas upp i mindre delar, som sedan löses var för sig. Utifrån denna syn på problemlösning verkar det som om programmering kan vara ett verktyg som kan användas för att stärka elevers problemlösningsförmåga. Arbetet berör också det konstruktionistiska perspektivet på lärande, och ser att kod som externa artefakt kan verka positivt för lärande och utveckling av problemlösningsförmåga
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 25
Language swe (iso)
Subject Papert
Computational Thinking
Problemlösning
Programmering
Constructionism
Handle http://hdl.handle.net/2043/24465 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics