Att skapa en digital turistguide med hjälp av spelelement.

DSpace Repository

Att skapa en digital turistguide med hjälp av spelelement.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att skapa en digital turistguide med hjälp av spelelement.
Author Larsson, Emelie
Date 2017
Swedish abstract
Mobiltelefoner har idag utvecklats till smarta datorer som kan ge ett brett utbud av information och tjänster som kan nås närsomhelst och överallt. Många menar att den ökade närvaron av mobila enheter kommer att påverka sättet hur folk tänker och beter sig, även när vi är ute och reser. På grund av den snabba utvecklingen har även spelandet blivit mer rörligt, och genom mobiltelefonerna flyttas den virtuella världen ut i den verkliga världen. Att tillämpa spelmoment i en annars inte spelrelaterad kontext kallas spelifiering, och metoden används huvudsakligen för att uppmuntra till motivation, nöje och engagemang. Designprocessen i det här arbetet handlar därför om hur man på bästa sätt tillämpar spelmoment i en turismkontext med syfte att bidra till en bättre och roligare upplevelse, och för att uppmuntra turister till att interagera med sin omgivning och för att lära sig mer om resmålet. Arbetet berör således ämnena turism, spel, spelifiering, och vad som motiverar till dessa.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Design
Interaktion
Turism
Smartphone
Spelifiering
Spel
Koordination
Motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/24467 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics