Soundtrack till din vardag: En kvalitativ studie om musikkonsumtion i digitala medier, individens upplevelse av identitet och konnektiva kulturer

DSpace Repository

Soundtrack till din vardag: En kvalitativ studie om musikkonsumtion i digitala medier, individens upplevelse av identitet och konnektiva kulturer

Details

Files for download
Icon
Soundtrack till din ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Soundtrack till din vardag: En kvalitativ studie om musikkonsumtion i digitala medier, individens upplevelse av identitet och konnektiva kulturer
Author Carlsson, David ; Wikner, William
Date 2017
English abstract
By conducting a total of four focus group discussions, consisting of individuals of mixed age, this qualitative study aims to understand how a digital distribution and consumption of music has influenced how music is experienced, and furthermore if the purposes and functions that it fulfills in everyday life have been altered. In order to establish a connection between the participants’ experience and how it relates to the ways in which content are being distributed by digital services and technological means, the study is located within a theoretical framework of cultural studies and political economy. The theoretical concepts of connectivity and identity are being applied in the analysis of our material to achieve the above. The study shows that 1) the incitements for the consumption of music is more a result of the context than the attributes of the medium or service of choice, 2) as a consequence of how the music is being distributed on digital platforms, music is predominantly seen as an individualistic action, which alters the music’s place in social relations and construction of identity, and 3) the multifunctional character of digital platforms with the possibility to access an unprecedented amount of content has resulted in that state of mind and context has replaced the function of genres in the categorization and search for music.
Swedish abstract
Via fyra fokusgruppsdiskussioner bestående av individer i varierande åldrar syftar den här kvalitativt präglade studien att nå ökad förståelse kring vad en digital distribution och konsumtion av musik har för inverkan på upplevelsen av musik, samt vilka betydelser och funktioner som musikkonsumtion fyller i vardagen. Studiens teoretiska ramar utgår från kulturstudietraditionen och politiskt-ekonomiskt teori, för att på så vis ta avstamp i individernas upplevelser och erfarenheter och se hur det står i relation till hur musiken distribueras på digitala plattformar samt teknologin som används för konsumtionen. Mer specifikt uppnås detta genom att applicera identitet och konnektivitet som teoretiska begrepp. Studien visar på att 1) konsumtionen av musik är mer en konsekvens av kontexten som individen befinner sig i för stunden, snarare än attributen för kanalen som konsumtionen sker via, 2) som en konsekvens av hur musiken distribueras på digitala plattformar ses musikkonsumtion övervägande som en individuell handling, vilket förändrar musikens relation till sociala aktiviteter och identitet, och 3) digitala plattformars multifunktionalitet och tillgången till ett brett utbud resulterar i att den vardagliga situationen och sinnesstämning har erövrat genrens syfte att kategorisera och söka sig till musik.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Musik
Konnektivitet
Identitet
Digitala medier
Musikkonsumtion
Genre
Algoritmer
Mobilitet
Spotify
Handle http://hdl.handle.net/2043/24469 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics