Catering- och butikskock- ett specialutformat program

DSpace Repository

Catering- och butikskock- ett specialutformat program

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Catering- och butikskock- ett specialutformat program
Author Eriksson, Kurt ; Ekstrand, Liselotte
Date 2006
Swedish abstract
Syfte med detta arbete är att skapa förståelse för gymnasieskolans utbildningsinnehåll på Hotell och Restaurangprogrammet respektive Livsmedelsprogrammet i relation till arbetslivets utveckling och utbildningsbehov. Genom en kartläggning av berörda branschers uppfattning om elevernas utbildningsbehov vill vi undersöka om det finns behov av att utveckla nytt specialutformat program med inriktning mot ”Butik och Cateringkock”. Metod Vi har genomfört en kvalitativ studie, där vi gjort intervjuer med berörda branscher. Där söker vi svar på frågan om utbildningsinnehållet på gymnasieskolans ”Hotell och Restaurang program” och ”Livsmedelsprogram” motsvarar arbetslivets utveckling och framtida krav på utbildningsbehov. Resultat Resultatet inleds med en övergripande introduktion som handlar om förändrade mattrender och livsstilar i dagens samhälle. Efter det redogör vi för resultatet av vår undersökning, uppdelat på två huvudteman: krav på eleverna och krav på utbildningen. Resultatet av vår undersökning visade att det finns ett behov av en specialutformad inriktning mot ”Butik och Cateringkock”. Det krav branschen ställer på vad en ny inriktning skulle innehålla är en kombination av det kursinnehåll som idag finns inom Livsmedelsprogrammets Färskvaruinriktning och på Hotell och Restaurang programmets Restauranginriktning. De nyckelord vi använt i vår studie är Utveckling, förändring, trender, specialutformat program, ”butik- och cateringkock”.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject utveckling
trender
förändring
specialutformat program
butik-och cateringkock
Handle http://hdl.handle.net/2043/2448 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics