Kostförändringar vid hyperlipidemi

DSpace Repository

Kostförändringar vid hyperlipidemi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kostförändringar vid hyperlipidemi
Author Rossander, Liselott ; Svensson, Lina
Date 2005
Swedish abstract
Patienter som lider av hyperlipidemi löper en stor risk att utveckla någon form av koronar hjärt- och kärlsjukdom. För att sänka risken för sjukdom och död hos de patienterna med riskfaktorer för koronar hjärtsjukdom är dieten en viktig komponent. Syftet med denna litteraturstudiestudie var att skapa en förståelse om vilka svårigheter som kan förekomma för patienter med hyperlipidemi att genomföra kostförändringar. Metoden som har använts för att komma fram till ett resultat var artikelsökning i diverse databaser med på förhand bestämda sökord. Efterhand som artiklar har granskats har nya sökord kommit upp vilket ledde till kompletterande sökningar. Författarna har upptäckt att det saknas forskning inom området som belyser just beteende. Det genomgående resultatet är dock att många av försöken med kostförändringar inte leder till några bestående förändringar. Slutsatserna som har dragits efter detta resultat är att det behövs mer forskning inom området för att kunna hjälpa patienter med kostförändringar som dessutom ska bli bestående.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Hyperlipidemi
kostförändring
beteende
diet
Handle http://hdl.handle.net/2043/2449 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics