Undervisningsstrategier för elever med dyskalkyli - En litteraturöversikt

DSpace Repository

Undervisningsstrategier för elever med dyskalkyli - En litteraturöversikt

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Undervisningsstrategier för elever med dyskalkyli - En litteraturöversikt
Author Lindgren, Sebastian
Date 2018
Swedish abstract
Dyskalkyli är ett relativt ungt forskningsområde, vilket innebär att det inte finns mycket forskning kring området i dagsläget. Följande litteraturstudie behandlar därför tre frågeställningar gällande diverse undervisningsstrategier med syfte till att underlätta matematikundervisningen för elever med dyskalkyli och utreda vad för typ av åtgärder och hjälpmedel som både används och/eller finns tillgängliga. För att besvara frågeställningarna gjordes litteratursökningar kring ämnet i diverse databaser för utbildningssyfte. Då jag i min framtida lärarroll med största sannolikhet kommer möta på elever med dyskalkyli anser jag att det är något väldigt väsentligt att forska kring, och inte minst olika undervisningsstrategier för att på så vis kunna underlätta matematikämnet för mina framtida elever. Genom arbetets gång tas olika undervisningsstrategier och hjälpmedel upp med hjälp av forskningsbaserade artiklar. Resultatet visar på att det finns många sätt att gå tillväga för att hjälpa och underlätta lärandet och arbetet för individer med diagnosen dyskalkyli, och det diskuteras i den avslutande delen av arbetet.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 23
Language swe (iso)
Subject dyscalculia
dyskalkyli
educational interventions
matematik
mathematics
secondary school
specifika matematiksvårigheter
teaching strategies
undervisningsstrategier
Handle http://hdl.handle.net/2043/24494 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics