Lära om och av naturen – en kunskapsöversikt om utomhuspedagogikens påverkan på elevers lärande i biologi

DSpace Repository

Lära om och av naturen – en kunskapsöversikt om utomhuspedagogikens påverkan på elevers lärande i biologi

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Salmi, Minna
dc.contributor.author Eriksson, Amanda
dc.date.accessioned 2018-02-07T08:16:15Z
dc.date.available 2018-02-07T08:16:15Z
dc.date.issued 2018 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/24517
dc.description Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka påverkan av det utomhuspedagogiska arbetssättet på elevers lärande, specifik inom biologiämnet. Vi har valt detta fokus grundat dels i ett delat intresse för naturen samt en ambition om att hitta pedagogiska sätt att föra intresset vidare, men även då vi ser biologi som det bäst anpassade ämnet inom de naturvetenskapliga för vår inriktning, F-3. Den metod vi använt är systematiska informationssökningar efter aktuell forskning i diverse digitala databaser samt ett sökande i fysiskt material på olika bibliotek. Något vi vill lyfta från resultatet är att tillämpandet av utomhuspedagogik inte endast har en positiv inverkan på elevers förståelse för biologiämnet utan även leder till förbättring i gruppens sociala relationer. Förhållningsättet öppnar för ett förändrat relationsmönster – de fasta roller som (ofta)skapas inom 4 väggar utmanas och omskapas när miljö och metod förändras – och en samstämmig bild om ökad delaktighet samt bättre samarbete mellan eleverna ges från samtlig forskning. Parallellt visade resultatet att många pedagoger är negativt förinställda gällande hur elever kan hantera att lära i en utomhusmiljö och tror att de får svårt att koncentrera sig. Den forskning vi tagit del av motbevisar detta: utomhuspedagogiken öppnar upp för elever att visa förmågor som i annan miljö inte kommer fram, klyftan mellan elevers prestationer minskar samt att elever med koncentrationssvårigheter gynnas av de stimuli och den förändring naturen erbjuder. Dessa faktorer i kombination med vinsterna av att koppla lektionens innehåll till faktiska upplevelser och erfarenheter - samt återkopplingsarbete till teoretiskt lärande - leder till ett ökat intresse för naturen och en större förståelse för biologiämnet. En slutsats är att vinsterna från det utomhuspedagogiska arbetssättet sträcker sig från individuella till relationella, kognitiva till motoriska, påverkar positivt både intresse av och förståelse för biologi samt inverkar på såväl den lilla gruppen som samhället i stort. Vi konstaterar en brist på kunskap samt rädsla för att misslyckas som grund för att pedagoger väljer bort utomhusmiljöer som klassrum och vi anser att det behövs en nationell satsning på att standardisera tillämpande av arbetssättet i svenska skolor. Nyckelord: achievement, biologi, biology, elementary, elementary school, elev, elevers lärande, grundskola, interest, naturvetenskap, NO, outdoor, outdoor classroom, outdoor education, understanding, utomhuspedagogik, science, student en_US
dc.format.extent 27 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject achievement en_US
dc.subject biologi en_US
dc.subject biology en_US
dc.subject elementary en_US
dc.subject elementary school en_US
dc.subject elev en_US
dc.subject elevers lärande en_US
dc.subject grundskola en_US
dc.subject interest en_US
dc.subject naturvetenskap en_US
dc.subject NO en_US
dc.subject outdoor en_US
dc.subject outdoor classroom en_US
dc.subject outdoor education en_US
dc.subject understanding en_US
dc.subject utomhuspedagogik en_US
dc.subject science en_US
dc.subject student en_US
dc.title Lära om och av naturen – en kunskapsöversikt om utomhuspedagogikens påverkan på elevers lärande i biologi en_US
dc.title.alternative Learning about and from nature – A knowledge overview on the effects from outdoor education on students ability to learn biology en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok PhysicsChemistryMaths en_US
dc.contributor.examiner Davidsson, Eva
dc.contributor.supervisor Rehn, Agneta
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program SAG Grundlärare
 Find Full text Files for download
Blocked

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics