Typ 1 diabetes i skolan

DSpace Repository

Typ 1 diabetes i skolan

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Typ 1 diabetes i skolan
Author Jönsson, Louise
Date 2018
Swedish abstract
Kunskapsöversikten redogör för hur diabetes fungerar allmänt och specifikt under träning. Den redogör också för vilka ansvar och möjligheter skolan, läraren och andra runt omkring en elev med typ 1 diabetes har för att inkludera dem i undervisningen. Syftet med kunskapsöversikten är att lyfta problematiken med att som elev ha Typ 1 diabetes och delta i idrottsundervisningen. Samt lyfta vilket ansvar som skolan och den enskilda läraren har. Syftet är också att kartlägga vilka möjligheter som finns och används idag för att inkludera dessa eleverna. Frågeställningarna som arbetet utgår ifrån är följande: Vad innebär en osynlig funktionsnedsättning som typ 1 diabetes för elever i idrott och hälsa när det gäller deltagande? Hur kan skolan och läraren arbete för att säkerställa att eleverna inkluderas i undervisningen? Metoden som använts i arbetet har varit en litteraturundersökning, där såväl nationell som internationell litteratur har analyserats och sammanställts. Resultatet visar att i Sverige har lärarna ett stort ansvar för elevernas egenvård vid olika sjukdomstillstånd vilket inkluderar elever med diabetes, det skiljer sig mot många andra länder där de inte har samma ansvar. Resultatet gav också många förslag på möjligheter för lärare att inkludera elever med typ 1 diabetes i undervisningen.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 30
Language swe (iso)
Subject Idrott och hälsa
Inkludering
Typ 1 diabetes
Handle http://hdl.handle.net/2043/24526 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics