Hur intresserar och motiverar man elever inför problemlösning i matematik?

DSpace Repository

Hur intresserar och motiverar man elever inför problemlösning i matematik?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur intresserar och motiverar man elever inför problemlösning i matematik?
Author Gunnarsson, Sara ; Erman, Sinem
Date 2006-05-27
Swedish abstract
Vårt syfte med undersökningen har varit att ta reda på hur vi kan motivera och intressera våra elever samt vilka svårigheter eleverna möter vid problemlösning i matematikundervisningen. Med hjälp av kvalitativa intervjuer med lärare och elever har det visat sig att den största svårigheten har varit textförståelsen vid problemlösningsuppgifter. Faktorer som är väsentliga för problemlösning är variation i undervisningen, uppgifter med lämplig svårighetsgrad och att använda eleverna som utgångspunkt i undervisningen. Eleverna uppskattar samarbete. Enligt litteraturen är det viktigt att eleverna känner sig motiverade och ser meningsfullheten med det de gör. Detta kan göras genom att använda eleverna som utgångspunkt och ta tillvara på de erfarenheter och kunskaper de har med sig till skolan. Vi har i denna undersökning kommit fram till att man tidigt måste förbereda eleverna inför problemlösning och hjälpa dem att acceptera att det tar tid att lösa problem. Vi tror att en orsak till att eleverna har stora svårigheter vid problemlösning är att man i matematik- undervisningen utgår från matematikboken.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject intresse
motivation
matematik
problemlösning
svårigheter
vardagsanknytning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2455 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics