Vilka möjligheter och begränsningar finns i arbetet med digitala verktyg i den tidiga läs- och skrivutvecklingen?

DSpace Repository

Vilka möjligheter och begränsningar finns i arbetet med digitala verktyg i den tidiga läs- och skrivutvecklingen?

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vilka möjligheter och begränsningar finns i arbetet med digitala verktyg i den tidiga läs- och skrivutvecklingen?
Author Ekstrand, Rebecca ; Larsson, Elin
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med vår kunskapsöversikt är att belysa hur digitala resurser används i arbetet med läs- och skrivutveckling ur ett f-3-perspektiv. Utifrån vetenskapliga artiklar presenterar vi olika perspektiv kring området. Artiklarna är vetenskapligt granskade och hämtade från sökmotorn Libsearch. Resultatet har vi delat upp i olika teman: digitala resurser i undervisning, handskrift, e-böcker och digital storytelling samt nationellt och lokalt perspektiv på digitala verktyg. Resultatet visar att digitala verktyg främjar elevers motivation och skrivflöde samt gynnar elever med svenska som andraspråk och elever med skrivsvårigheter. Utmaningar med det digitala arbetssättet är tekniska problem, dålig internetuppkoppling eller andra logistiska problem som kan uppstå. Resultatet visar också att kompetensen inom digitala resurser hos elever och lärare på glesbygden skiljer sig från elever och lärare i tätorten. Vår slutsats är att eleverna gynnas av att arbeta med Att skriva sig till läsning (ASL) och andra digitala arbetssätt men att både använda digitala verktyg och skriva för hand är en gynnsam kombination. Det är viktigt att eleverna skriver för hand eftersom bokstavsformningen befästs via hjärnan och muskelminnet.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 25
Language swe (iso)
Subject ASL
Digitala resurser
Digitala verktyg
Digital immigrants
Digital natives
Grundskola
IKT
Handle http://hdl.handle.net/2043/24552 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics