Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet?

DSpace Repository

Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet?
Author Baghirzadeh, Farzad F
Date 2005
Swedish abstract
Internationell läxforskning visar ett positivt samband mellan läxläsning och resultat och många lärare bekräftar detta samband. Denna undersökning bygger på föreställningen att graden av läxläsning i gymnasiematematik påverkas negativt av bristande tillgång till läxhjälp vilket i sin tur påverkar resultatet negativt. Syftet med denna studie är därför undersöka i vilken omfattning efterlyser gymnasieelever hjälp med hemläxor i matematik och om eleverna kan tänka sig ta emot den hjälpen över Internet. Resultat visar att en majoritet av elever kan tänka sig att aktivt söka löpande läxhjälp över ett bemannade Internet forum och ännu fler efterlyser samma hjälp inför olika skolprov. Enbart en försvinnande liten del av eleverna utnyttjar läxhjälp som deras skolor erbjuder idag. Slutsatsen blir att elever behöver hjälp som är tillgänglig för dem även utanför skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Internetbaserad läxhjälp
nätbaserad läxhjälp
läxa på Internet
Handle http://hdl.handle.net/2043/2457 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics