”Hungern är den bästa kryddan” Pedagogers förhållningssätt till barn med ätovilja.

DSpace Repository

”Hungern är den bästa kryddan” Pedagogers förhållningssätt till barn med ätovilja.

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Bülow, Agneta
dc.contributor.author Lindell Bolin, Anna
dc.date.accessioned 2018-02-13T10:26:20Z
dc.date.available 2018-02-13T10:26:20Z
dc.date.issued 2018 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/24585
dc.description Abstract Syftet med denna studie baserar sig på ett intresse för den pedagogiska måltiden i förskolan. Det som genomsyrar hela vår studie är pedagogernas förhållningssätt, att yrkesgruppen ska agera goda förebilder till skapandet av goda matvanor i förskolan. Detta kan också bidra till att barnen blir mer intresserade av att provsmaka den mat som serveras. Syftet med denna empiriska studie är att undersöka pedagogers förhållningssätt till barn med ätovilja vid måltider och diskuterar hur detta kan tänkas påverka barnen. I studien använder vi oss av en kvalitativ metod. Som grund används tidigare forskning av Hanna Sepp som i sin rapport kritiserar förskollärarutbildningen att det inte finns tillräckligt med kurser inom ämnet vad måltidspedagogik innebär ute i verksamheten (2013, s.7). Studien utgår från Deweys, Fröbels, och Vygotskijs teorier för att analysera vår empiri som består av deltagande barnobservationer samt intervjuer av pedagoger. Resultatet visar att våra intervjuade pedagoger känner att de vill ha mer tid avsatt till diskussioner i arbetslagen om vad det innebär att måltiden är pedagogisk. De anser att deras livserfarenheter påverkar deras agerande samt skapar ett avtryck i verksamheten, detta kan upplevas både positivt och negativt. I barnobservationerna såg vi klart och tydligt hur pedagogens förhållningssätt skapar olika förutsättningar för att kunna bemöta barnen med ätovilja på ett professionellt sätt. Något som vi också poängterar starkt i vår studie är förmågan att genom diskussioner ha en förmåga att kunna ändra sitt arbetssätt inom arbetslaget. Om man sätter på sig nya glasögon, bidrar de till utveckling av olika lärprocesser i förhållande till barnen ute i verksamheterna. Nyckelord: Pedagogisk måltid, pedagogiskt förhållningssätt, ätovilja, sociokulturellt perspektiv, makt. en_US
dc.format.extent 36 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Pedagogisk måltid sv_SE
dc.subject pedagogiskt förhållningssätt sv_SE
dc.subject ätovilja sv_SE
dc.subject sociokulturellt perspektiv sv_SE
dc.subject makt sv_SE
dc.title ”Hungern är den bästa kryddan” Pedagogers förhållningssätt till barn med ätovilja. en_US
dc.title.alternative ”Hunger is the best spice” ”Preschool Teachers´Approach to Children who are Fussy Eaters” en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Martinez, Carolina
dc.contributor.supervisor Timmerman Korsgaard, Morten
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Förskollärarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics