Man lär sig utan att man vet om det - skönlitteratur i SO-undervisningen

DSpace Repository

Man lär sig utan att man vet om det - skönlitteratur i SO-undervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Man lär sig utan att man vet om det - skönlitteratur i SO-undervisningen
Author Leth, Petra ; Persson, Sofia
Date 2006
Swedish abstract
Utgångspunkten för vår uppsats har varit att undersöka skönlitterära böckers värde i SO-undervisningen och se på vilket sätt dessa kan användas särskilt i religions-undervisningen. För att få våra frågeställningar besvarade har vi använt oss av kvalitativa intervjuer med fyra lärare, facklitteraturstudier samt orienterat oss i skönlitterär ungdomslitteratur. Några huvudargument för att använda skönlitteratur i SO-undervisningen, som framkommit vid intervjuer och litteraturstudier, är att skönlitteraturen förmedlar förståelse för det främmande och kan hjälpa eleverna att finna sin identitet. Ur resultatet framgår att de intervjuade lärarna främst bearbetar litteraturen genom diskussion och reflektion, men också med andra metoder som till exempel drama- och värderingsövningar. Det vi bland annat har kommit fram till är att användandet av skönlitteratur berikar undervisningen när fakta levandegörs då den sätts i ett narrativt sammanhang.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förståelse för det främmande
identitetssökande
livsfrågor
religionsdidaktik
skönlitteratur i SO-undervisning
undervisningsförslag
Handle http://hdl.handle.net/2043/2459 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics