För vem dokumenterar vi? Pedagogers syn på skillnaden mellan traditionell och digital dokumentation

DSpace Repository

För vem dokumenterar vi? Pedagogers syn på skillnaden mellan traditionell och digital dokumentation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title För vem dokumenterar vi? Pedagogers syn på skillnaden mellan traditionell och digital dokumentation
Author Frick, Anna ; Laneryd, Marielle
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att ta reda på hur barns lärande påverkas av den digitala utvecklingen som sker i vårt samhälle och i våra förskolor runt om i landet. Det vi har valt att studera är hur barns lärande och delaktighet påverkas utifrån den digitala dokumentationen i jämförelse med den traditionella dokumentationen. Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi har intervjuat tio pedagoger som arbetar i förskolan och som använder sig av antingen digital eller traditionell dokumentation som en naturlig del i sitt vardagliga arbete. Intervjuerna har analyserats och kopplats till det kognitiva och det interaktionistiska perspektivet. Inom den tidigare forskningen har vi i vår studie tagit avstamp i etiska aspekter, pedagogisk dokumentation, digital dokumentation samt det kompetenta barnet. Det vi har kommit fram till i vårt resultat är att det finns stora skillnader mellan den digitala och den traditionella dokumentationen. Barns delaktighet i dokumentations-tillfället är beroende av pedagogens medvetna engagemang, och oberoende av dokumentationsmetod. Men när dokumentationen sker traditionellt så blir barnen delaktiga genom att dokumentationen synliggörs för dem. När det gäller den digitala dokumentationen så blir barnen inte delaktiga i denna eftersom barnen inte har tillgång till dokumentationen utan någon vuxens hjälp. Den digitala dokumentationen riktar sig till pedagoger och vårdnadshavare men synliggörs inte för barnen. Barnens lärande i den digitala dokumentationen minskar också gentemot den traditionella dokumentationen eftersom barnen inte får tillgång till dokumentationen och på detta sätt kan de inte reflektera och återkoppla över sitt eget och andras lärande tillsammans med vårdnadshavare, pedagoger eller andra barn.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject barn
delaktighet
digitalisering
dokumentation
etik
förskola
lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/24605 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics