”Vill vi ha kreativa eller lydiga barn?” Fostran i förskolan

DSpace Repository

”Vill vi ha kreativa eller lydiga barn?” Fostran i förskolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Svensson, Veronica
dc.contributor.author Pettersson, Patricia
dc.date.accessioned 2018-02-13T14:25:00Z
dc.date.available 2018-02-13T14:25:00Z
dc.date.issued 2018 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/24606
dc.description Syftet med denna studie är att skapa förståelse kring hur förskollärare kan tolka fostransuppdraget och vad fostran i förskolan innebär för dem. Vi har insett att det inte är självklart att fostransuppdraget innebär och tolkas på samma sätt av alla förskollärare och har därför valt fostran i förskolan som forskningsområde. De begrepp som vi har använt oss av i studien är Sommers tolkning av fostran som indirekt och direkt och Baumrinds begrepp auktoritativ och auktoritär fostransstil. Detta för att synliggöra hur fostran kan gestaltas på olika sätt. Även Foucaults maktteori där begreppen makt och disciplin används i studien för att skapa förståelse för hur makt uppstår och används i förskolan och hur det i sin tur påverkar gestaltningen av fostran. Bourdieus teoretiska begrepp habitus brukas också i studien för att belysa hur de intervjuade förskollärarnas fostransbakgrund kan påverka deras tolkning av fostransuppdraget och därmed också deras agerande i fostranssituationer. Metoden vi valt är kvalitativa intervjuer, detta för att kunna synliggöra och skapa förståelse för vad fostran i förskolan innebär för de utvalda förskollärarna. Resultatet av denna studie visar att de intervjuade förskollärarnas syn på och tolkning av fostransuppdraget stämmer överens om att vara goda förebilder för barnen och att deras uppdrag är att fostra barnen till goda samhällsmedborgare. Däremot skiljer sig tankarna om vad som ska förmedlas till barnen och när de ska vägledas. Det framkommer också att barnens vardag i förskolan styrs mycket av tid och rum som leder till att barnens inflytande begränsas. Resultatet visar att förskollärarnas fostransbakgrund kan ha betydelse för hur de tänker och agerar i fostranssituationer på förskolans arena. Resultatet kommer att presenteras utifrån fyra teman som synliggjorts i analysen av empirin. Sammanfattningsvis kommer resultatet av studien att diskuteras och möjlig framtida forskning kommer att lyftas. en_US
dc.format.extent 38 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject barn en_US
dc.subject fostran en_US
dc.subject förskola en_US
dc.subject inflytande en_US
dc.subject värden en_US
dc.title ”Vill vi ha kreativa eller lydiga barn?” Fostran i förskolan en_US
dc.title.alternative ”Raising creative or obedient children?” Parenting in preschool en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Ekelund, Robin
dc.contributor.supervisor Glaser, Joakim
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics