Lära sig att leka - En studie om pedagogers syn på lek och Speciella lekgrupper

DSpace Repository

Lära sig att leka - En studie om pedagogers syn på lek och Speciella lekgrupper

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Rundqvist, Martina
dc.contributor.author Leo, Elin
dc.date.accessioned 2018-02-13T14:40:52Z
dc.date.available 2018-02-13T14:40:52Z
dc.date.issued 2018 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/24607
dc.description Sammanfattning Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur de intervjuade pedagogerna arbetar med Speciella lekgrupper i förskolan. Projektet Speciella lekgrupper har etablerat sig på vissa förskolor i olika kommuner. För att få en djupare insikt ville vi härmed ta reda på mer hur pedagogerna generellt ser på leken i förskolan. Speciella lekgrupper används som ett verktyg där barn ska lära sig leka. Två pedagoger ingår i projektet och kallar sig för leklotsare. Pedagogerna väljer ut en nybörjarlekare med leksvårigheter och fyra så kallade dragarbarn, dessa barn är ”duktiga” lekare och ska fungera som en förebild för nybörjarlekaren. Syftet är att leklotsarna ska lotsa nybörjarlekaren i samspelet med dragarbarnen. Då vi ville få en fördjupad förståelse samt personliga samtal och åsikter från pedagogerna om deras kunskaper/erfarenheter kring barns lek, barn som inte leker och Speciella lekgrupper valde vi att utgå från en kvalitativ metod. Vi har utgått från semistrukturerade intervjuer där pedagogerna haft möjlighet att ge öppna och välutvecklade svar genom våra frågor och vi har kunnat ställa följdfrågor utifrån deras svar. Vi har använt oss av Foucaults teori om makt när vi har studerat vår empiri. Resultatet visade att pedagogerna anser att leken är viktig för att barnen ska lära sig samspela och fungera i framtida sammanhang. Även att barn ska lära sig leka för lusten och välbefinnandet lyfts i våra intervjuer. Vårt resultat visade att pedagogerna använder sig av olika strategier när de ska nå sitt mål att nybörjarlekaren ska lära sig leka. Dessa strategier är att: pedagogerna kan välja vilka barn som ska medverka i lekgrupperna, på vilket sätt de närvarar i barns lek, hur de väljer att låta sina observationer vara synliga eller inte och att de filmar sina interaktioner med barnen. Nyckelord: barn, förskola, lek, lekgrupp en_US
dc.format.extent 45 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject lek, lekgrupp, play, playgroups en_US
dc.title Lära sig att leka - En studie om pedagogers syn på lek och Speciella lekgrupper en_US
dc.title.alternative Learn how to play - A study of teachers’ view of play and Special playgroups en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Glaser, Joakim
dc.contributor.supervisor Ekelund, Robin
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics