Pedagogers föreställningar kring motorik och inlärning i förskolan - En diskursanalys studie baserad på kvalitativa intervjuer.

DSpace Repository

Pedagogers föreställningar kring motorik och inlärning i förskolan - En diskursanalys studie baserad på kvalitativa intervjuer.

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lissinger, Johanna
dc.contributor.author Olsson, Chatarina
dc.date.accessioned 2018-02-13T14:53:10Z
dc.date.available 2018-02-13T14:53:10Z
dc.date.issued 2018 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/24608
dc.description Studiens syfte är att analysera pedagogers föreställningar av ”motorik och inlärning” i förskolan. Syftet har brutits ner till tre frågeställningar: Hur talar pedagoger i förskolan om motorik? Hur talar pedagoger i förskolan om inlärning? Hur beskriver pedagoger i förskolan motorik i förhållande till inlärning? Studiens teori och metod har en diskursanalytisk ansats. Diskursanalysen bygger på Frejes, Winther-Jørgensen och Philips teorier, vilket visar hur språket konstruerar verkligheten genom de strukturer som skapas. Empirin till studien har kommit till genom intervjuer av sammanlagt sju pedagoger från tre olika förskolor. Resultatet av den diskursiva analysen beskriver pedagogernas föreställningar gällande motorik och rörelse och hur dessa står i förhållande till varandra och hur detta möjliggör för barnets kognitiva inlärning. Det synliggörs hur pedagogens respektive förskolans roll positioneras utifrån diskursen. en_US
dc.format.extent 38 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject preschool en_US
dc.subject motor skills en_US
dc.subject learning en_US
dc.subject discourse en_US
dc.subject motion en_US
dc.title Pedagogers föreställningar kring motorik och inlärning i förskolan - En diskursanalys studie baserad på kvalitativa intervjuer. en_US
dc.title.alternative Teachers´ ideas of motor skills and learning in preschool en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Glaser, Joakim
dc.contributor.supervisor Ekelund, Robin
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics