Prövningsanvisningar i Svenska A - En jämförande studie av prövningsanvisningarn på Komvux och gymnasieskolan. Directions for examination in Swedish A - A comparative study of the directions for Examination in Komvux and Upper Secondary School.

DSpace Repository

Prövningsanvisningar i Svenska A - En jämförande studie av prövningsanvisningarn på Komvux och gymnasieskolan. Directions for examination in Swedish A - A comparative study of the directions for Examination in Komvux and Upper Secondary School.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Prövningsanvisningar i Svenska A - En jämförande studie av prövningsanvisningarn på Komvux och gymnasieskolan. Directions for examination in Swedish A - A comparative study of the directions for Examination in Komvux and Upper Secondary School.
Author Arnesson, Ursula
Date 2006
English abstract
Directions for examination in Swdish A- A comparative study of the directions for Examination in Komvux and Upper Secondary School.
Swedish abstract
Arnesson, Ursula. (2006) Prövningsanvisningar i Svenska A - En jämförande studie av prövningsanvisningarna på Komvux och gymnasieskolan. Directions for examination in Swedish A - A Comparative study of the directions for Examination in Komvux and Upper Secondary School. Skolutveckling och ledarskap 60p. Lärarutbildningen Malmö Högskola. Syftet med mitt examensarbete är att jämföra några skolors prövningsanvisningar och utifrån den jämförelsen se om man kan uppfylla de nationella målen i en prövning samt se om de överrenssämmer med kunskapssynen. För att nå syftet har jag använt metoden dokumentjämförelse av fem olika skolors dokument. Den litteratur som presenteras belyser de sociala aspekterna i inlärningsskedet och kunskapssynen i den Svenska skolan. Resultatet av undersökningen visar att anvisningarna inte är tillfredsställande när det gäller mål och kunskapssyn eftersom man saknar den sociala aspekten i en prövning. Slutsatsen i min undrsökning är att prövningar inte fyller de mål som är uppsatta för kursen, utan de brister i den kommunikativa och sociala interaktionen. Jag har kommit fram till att anvisningarna skiljer sig både mellan skolorna och från kursmålen. Det är svårt att få till stånd en kommunikativ miljö i en prövning, vilket leder till att eleven går miste om viktiga moment i undervisningen och i sin utveckling. Förslag till fortsatt forskning är att intervjua lärare och fråga hur de uppnår en likvärdig bedömning och betygssätter eleverna i en prövning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Prövningar
Kursmål
Kunskap
Kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/2461 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics