“Det är det ovanligaste som finns att pojkar stickar”- En kvalitativ studie om förskolebarns orientering i högläsning av normvidgade barnböcker

DSpace Repository

“Det är det ovanligaste som finns att pojkar stickar”- En kvalitativ studie om förskolebarns orientering i högläsning av normvidgade barnböcker

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title “Det är det ovanligaste som finns att pojkar stickar”- En kvalitativ studie om förskolebarns orientering i högläsning av normvidgade barnböcker
Author Mossberg, Helena ; Silow, Ida
Date 2018
Swedish abstract
Bakgrunden till studien är en idé om barnboken som pedagogiskt redskap för att bidra till en normvidgad verksamhet. Syftet med studien är att undersöka hur barnen orienterar sig gentemot normvidgade barnböcker. Det är en kvalitativ studie som bygger på ljudinspelningar av boksamtal med barn i fyra-till femårsåldern under en tidsperiod på fyra veckor i två olika förskolor. Analysen av empirin bygger på Sara Ahmeds (2006) tankar kring orientering enligt hennes queera fenomenologi, samt Judith Butlers begrepp heteronormativitet. Studiens resultat visar att barns orientering kring kön i barnböcker är mångfacetterat, att barnens desorientering och reorintering är smärtfri. Resultaten visar att det finns anledning att reflektera kring om den normvidgade barnboken kan användas som ett neutralt redskap i förskolan för barnen att orientera sig kring och hjälpa barnet att hitta sin egen linje.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject normkritiska barnböcker
genus
könsroller
högläsning
orientering
Handle http://hdl.handle.net/2043/24611 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics