Kontroversiella ämnen i klassrummet

DSpace Repository

Kontroversiella ämnen i klassrummet

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kontroversiella ämnen i klassrummet
Author Nilsson, Erik ; Blom, Andreas
Date 2018
Swedish abstract
I denna kunskapsöversikt beskrivs hur kontroversiella ämnen med inriktning på historieämnet i grundskolan kan behandlas. Först definieras vad ett kontroversiellt ämne är och varför detta har en relevans för lärare i ämnet historia, sen diskuteras varför kontroversiella ämnen är viktiga ta upp i klassrummet. En genomgång av informationssökningsprocessen görs tillsammans med en förklaring om hur avgränsandet av begrepp har gjorts. Efter det erbjuds en överblick av hur forskningsläget ser ut och vad nyckelpersoner inom fältet anser. Författarna diskuterar utifrån det kopplingar till en svensk kontext och problemen som finns i skolkultur, lärares kompetenser och deras möjliga förhållningssätt. Förslag på vidare undersökningar ges.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 24
Language swe (iso)
Subject Controversial Issues
History Education
History Instruction
Controversial Topics
Primary Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/24618 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics