Primärkällor i historieundervisning

DSpace Repository

Primärkällor i historieundervisning

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Primärkällor i historieundervisning
Author Ramadan, Mona
Date 2018
Swedish abstract
Denna uppsats undersöker forskningen om hur primärkällor kan vara en resurs i historieundervisningen samt vilken inverkan de har på elevers historiska tänkande. Frågeställningen och kunskapsöversiktens utgångspunkt är: Vad visar forskning om arbete med primärkällor i historieundervisningen? Genom att undersöka forskningsområdet, primärkällor i historieundervisningen, har jag identifierat tre övergripande teman. Det första temat innefattar primärkällors potential till utveckling av historisk empati vilket kommer till uttryck när elever intar olika perspektiv för att förstå hur en historisk person levde. Det andra temat behandlar de källkritiska principerna som elever tillämpar vid arbetet med källor vilket utvecklar deras källkritiska tänkande. Det tredje och sista temat innefattar förmågan historiemedvetande som tydligt kommer till uttryck när elever ges möjligheten att möta och erfara källor för att konstruera historiska förklaringar. I resultatdelen redogörs hur arbetet med primärkällor i en undervisningskontext bidrar till att utveckla elevers historiska tänkande. Trots källornas potential till stimulering av historisk tänkande har forskarna problematiserat användningen av dem i en undervisningskontext, exempelvis finns det svårigheter bland elever med att förstå det gamla språkbruket i arkivmaterialen samt oredigerade källor som inte är lektionsanpassade vilket försvårar hanteringen av dem.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Historiemedvetande
Historieundervisning
Primärkällor
Historisk empati
Källkritik
Handle http://hdl.handle.net/2043/24632 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics