Primärkällor i historieundervisning

DSpace Repository

Primärkällor i historieundervisning

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ramadan, Mona
dc.date.accessioned 2018-02-19T07:59:47Z
dc.date.available 2018-02-19T07:59:47Z
dc.date.issued 2018 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/24632
dc.description Denna uppsats undersöker forskningen om hur primärkällor kan vara en resurs i historieundervisningen samt vilken inverkan de har på elevers historiska tänkande. Frågeställningen och kunskapsöversiktens utgångspunkt är: Vad visar forskning om arbete med primärkällor i historieundervisningen? Genom att undersöka forskningsområdet, primärkällor i historieundervisningen, har jag identifierat tre övergripande teman. Det första temat innefattar primärkällors potential till utveckling av historisk empati vilket kommer till uttryck när elever intar olika perspektiv för att förstå hur en historisk person levde. Det andra temat behandlar de källkritiska principerna som elever tillämpar vid arbetet med källor vilket utvecklar deras källkritiska tänkande. Det tredje och sista temat innefattar förmågan historiemedvetande som tydligt kommer till uttryck när elever ges möjligheten att möta och erfara källor för att konstruera historiska förklaringar. I resultatdelen redogörs hur arbetet med primärkällor i en undervisningskontext bidrar till att utveckla elevers historiska tänkande. Trots källornas potential till stimulering av historisk tänkande har forskarna problematiserat användningen av dem i en undervisningskontext, exempelvis finns det svårigheter bland elever med att förstå det gamla språkbruket i arkivmaterialen samt oredigerade källor som inte är lektionsanpassade vilket försvårar hanteringen av dem. en_US
dc.format.extent 28 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Historiemedvetande en_US
dc.subject Historieundervisning en_US
dc.subject Primärkällor en_US
dc.subject Historisk empati en_US
dc.subject Källkritik en_US
dc.title Primärkällor i historieundervisning en_US
dc.title.alternative Primary sources within historyeducation en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
dc.contributor.examiner Nyzell, Stefan
dc.contributor.supervisor Axelsson Yngvéus, Cecilia
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program SAG Ämneslärare
 Find Full text Files for download
Blocked

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics