Historiebruk & Lärande

DSpace Repository

Historiebruk & Lärande

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Historiebruk & Lärande
Author Lerner, Olle ; Gymark, Oskar
Date 2018
Swedish abstract
Denna kunskapsöversikt syftar till att ge en bild över forskningen om historiebruk (use of history). Den ger en bakgrund till begreppet, samt diskuterar didaktisk forskning om historiebruk. Den behandlar till största del ett didaktiskt eller historieundervisnings perspektiv, men behandlar även historievetenskaplig forskning som systematiskt bearbetas. Syftet och frågeställning är utformat efter skolverkets rapport om svårigheter för elever att förstå historiebruk och lärarens svårigheter kring undervisning om historiebruk. Översikten behandlar systematiskt adekvat forskning som vi kritiskt granskat och värderat relevans till frågeställningen. Resultat och diskussion byggs på de vinsterna man kan göra sig tillgodo av didaktisk forskning på historiebruk. Slutsatsen vi kunnat dra är att forskningen ger ett flersidigt perspektiv på historiebruk och visar på flera olika sätt att behandla ämnet didaktiskt. Dessa undervisningsformer är dock inte oberoende av varandra
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Historieanvändning
Historiebruk
Historiedidaktik
History use
Use of History
Handle http://hdl.handle.net/2043/24635 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics