Kan latexhandskar skada mig? Riskfaktorer & prevention vid latexallergi hos vårdpersonal

DSpace Repository

Kan latexhandskar skada mig? Riskfaktorer & prevention vid latexallergi hos vårdpersonal

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kan latexhandskar skada mig? Riskfaktorer & prevention vid latexallergi hos vårdpersonal
Author Blomqvist, Louise ; Melander, Kristin
Date 2006
English abstract
At exposure of latexgloves latexallergy can develop, which can cause life threatening reactions. The aim of this literature review is to elucidate some of the risk factors for development of latexallergy and to elucidate methods to prevent and stop this development. The method is a literature review based on eleven quantitative scientific articles. The result have been categorized after risk factors and methods of prevention. The categories that appeared were: to have an atopic history, cross-reactions to fruit and vegetables, the powder in latex gloves, screening and conversion to powder-free latex gloves. The result can provide knowledge and information about what effects the development of latexallergy. This knowledge and information can create better conditions for the prevention work to achieve results.
Swedish abstract
Vid exponering av latexhandskar kan latexallergi utvecklas, vilket kan orsaka livshotande reaktioner. Syftet med denna litteraturstudie är att belysa riskfaktorerna för utveckling av latexallergi samt hur denna kan förebyggas och hindras i sin utveckling. Metoden är en litteraturstudie, baserad på elva kvantitativa vetenskapliga artiklar. Resultatet har kategoriserats efter riskfaktorer och preventiva åtgärder. Kategorierna som framkom var: att vara atopiskt lagd, korsreaktioner med frukt och grönsaker, pudret i latexhandskarna, screening och övergång till puderfria latexhandskar. Resultatet kan ge kunskap och information om vad som påverkar utvecklingen av latexallergi. Denna kunskap och information kan skapa gynnsammare förutsättningar för att det preventiva arbetet ska ge resultat.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject allergi
atopi
korsreaktion
latexhandskar
puder
puderfria
vårdpersonal
Handle http://hdl.handle.net/2043/2464 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics