Film som källa i klassrummet

DSpace Repository

Film som källa i klassrummet

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Film som källa i klassrummet
Author Mohtashami, Diojohns ; Aziz, Pavel
Date 2018
Swedish abstract
Eleverna i dagens samhälle är präglade av ett samhälle som innehåller väldigt mycket media. Människor i dagens samhälle brukar få sin information av tidningar och webbaserad media. Samhället har utvecklats där människor har gått ifrån att få sina historiska kunskaper genom litteratur till att individen får sina kunskaper genom nätet. Valet av film var en självklarhet då vi ser att undervisningen bryter allt mer mot den traditionella. Film har blivit en allt mer central del av undervisningen och vi tror att detta kommer att utvecklas ännu mer i framtiden, och då inte bara film utan även digitala verktyg. Vårt syfte har varit att se på hur film fungerar som en källa i undervisningen och på så sätt utveckla elevernas källkritiska förmåga. Genom forskning och undersökningar ska vi besvara vår frågeställning om hur man kan utveckla källkritik i undervisningen med hjälp av film. I vår metod har vi undersökt vetenskapliga artiklar, både nationella och internationella. För att ta fram dessa texter har vi tagit hjälp av ERIC via EBSCO. En plattform som har hjälpt oss genomgående i texten. Plattformen gav oss ett resultat där vi kunde undersöka olika texter och på så sätt välja ut det som passade vår undersökning. Resultatet av vår undersökning visade att källkritik är ett område som behöver behandlas mer i skolan. Källkritik är inte enkelt att undervisa i och därför måste läraren arbeta systematiskt med det för att nå ut till eleven på bästa möjliga sätt. Resultatet visar på att film är ett fördelaktigt redskap att använda sig av i undervisningen. Film stimulerar eleven på ett annat sätt än den traditionella undervisningen. Vår slutsats visar att många forskare är eniga om den betydelse källkritik har i samhället. Källkritik skapar framtida demokratiska medborgare och ger en kompetens som även kan användas utanför skolans ramar. I en alltmer digitaliserad värld så behöver eleven ständigt påminnas om innebörden och vikten av källkritik. I dagens samhälle är informationsflödet så pass stort att det krävs en källkritisk förmåga för att tackla det.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Historical empathy
History
Historical thinking
Teaching
Film
Historical understanding
Handle http://hdl.handle.net/2043/24658 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics