Vilka frågeställningar utmanar elevers utveckling av matematiska resonemang i klassrummet?

DSpace Repository

Vilka frågeställningar utmanar elevers utveckling av matematiska resonemang i klassrummet?

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vilka frågeställningar utmanar elevers utveckling av matematiska resonemang i klassrummet?
Author Imnati, Farah
Date 2017
Swedish abstract
De Flesta studierna internationellt och nationellt visar på sämre resultat jämfört med tidigare år i matematikämnet ( Liljekvist, 2014; Bergqvist, 2006). Detta kan bero på flera olika faktorer som exempelvis bristen av undervisningen kring att föra olika typer av matematiska resonemang i klassrummet. Syftet med den studien är därför att undersöka vilka frågeställningar som bidrar till att elever utvecklar sin förståelse och kunskaper i matematik genom matematiska resonemang. Studien utgår från frågeställningen: Vilka frågeställningar utmanar elevers utveckling av matematiska resonemang i klassrummet?. Utifrån frågeställningen undersöks och diskuteras två olika typer av resonemang såsom imitativa resonemang och kreativa matematiska resonemang. Kreativa matematiska resonemangen inriktar sig mot en djupare förståelse och bidrar till utveckling av potentiella problemlösare. Imitativa resonemang däremot bidrar snarare till en utantillkunskap där eleverna försöker komma ihåg de metoder som lärare eller matematikboken har instruerat om. Lärarens roll i den här klassrummet blir snarare att få elever till att klara av att lösa olika uppgifter utan krav på djupare förståelse. Studiernas resultat i undersökningen visar på lärarens betydelse av vilka frågeställningar som förekommer i klassrummet som bidrag till olika resonemangstyper. Studier visa även på att de flesta elever väljer helst rutinuppgifter som kan liknas med imitativa resonemang (Lithner, 2008).
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Mathematical
creative reasoning
matematik
resonemang
resonemang förmåga
lära
undervisa
matematik och frågor
Handle http://hdl.handle.net/2043/24661 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics