Språkutvecklande arbetsätt för nyanlända elever

DSpace Repository

Språkutvecklande arbetsätt för nyanlända elever

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkutvecklande arbetsätt för nyanlända elever
Author Semovski, Selvie ; Dedic, Ajdina
Date 2018
English abstract
Sweden is becoming an increasingly multicultural country and as future teachers we wanted to research on how language development is used with newly arrived students who do not have Swedish as their own mother language. After searching in many databases and reading several different studies we came up with three themes that represent the answer to our question. The three episodes represent three different themes that shows different ways of working with newly arrived students- language learning and development. The first episode represents the answers on how to use the students' first language, culture and tradition. In this episode students identities are lifted up and how this leads to language development. The next episode got the name Classroom interaction and focused on the importance of discussion, interaction and clarity. The two first episodes are more specific on how to work with language development. The last episode elevates different perspectives on how to work with language development in different creative ways. As in body language, playing and aesthetics ways of language development. Among all the studies that have been researched on tell that language use i a leading way to language development.
Swedish abstract
Sverige blir ett allt mer mångkulturellt land och som framtida lärare ville vi forska kring hur man arbetar språkutvecklande med nyanlända elever som inte har svenska som sitt modersmål. Efter att ha sökt i många databaser och läst flertal olika studier kom vi fram till tre avsnitt som representerar svaret på vår fråga. De tre avsnitt står för tre olika teman som visar olika sätt att arbeta med nyanländas språkinlärning och –utveckling. Användning av elevernas förstaspråk, kultur och traditioner blev ett avsnitt där vi lyfter innebörden av elevernas identiteter och hur det leder till språkutveckling. Nästa avsnitt fick namnet Klassrumsinteraktion och fokuserade på vikten av diskussioner, samspel och tydlighet. De två första avsnitten är mer specifika medan det tredje lyfter olika perspektiv, avsnittet fick namnet Ett kreativt arbetssätt där lek, estetiska ämnen och kroppsspråk är i fokus. Alla de undersökta studierna framhäver att det är språkanvändning som leder till språkutveckling.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Elevers förstaspråk
estetiska ämnen
kroppsspråk
kultur
lek
språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/24662 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics