Ett digitalt spel för inlagda patienter

DSpace Repository

Ett digitalt spel för inlagda patienter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Ett digitalt spel för inlagda patienter
Author Andersson, Andreas
Date 2018
English abstract
Video games is a proven solution to your website to support patients rehabilitation, both physically and mentally. A numbered I was a great of elements are required to create a successful game for the specific audience. The game needs a combination of components to create a game experience and customization to the graphical user interface to support the user's limitations. These games are usually created for a specific kind of rehabilitation, i.e rehabilitation for stroke patients. This paper aims to study the issue with hospitalized patients not getting enough exercise during their stay. Since more and more patients receive separate rooms they also get less social interaction due to isolation. The study will develop a digital game prototype for hospitalized patients with the aim to solve this problem. The study performed eight user tests for the final prototype. The tests consisted of observations followed by interviews. The test results were then compiled into a list with design guidelines about how to create a digital, motivational, exercise game for hospitalized patients.
Swedish abstract
Digitala spel har tidigare utvecklats för att på olika sätt stödja rehabilitering av patienter både fysiskt och psykiskt. För att lyckas med dessa spel krävs specifika element för att skapa en spelupplevelse. Dessutom krävs anpassning av det grafiska gränssnittet för att patienten ska ha möjlighet att använda spelet trots sina begränsningar. Dessa spel har dock haft fokus på specifika fall eller sjukdomar, exempelvis rehabilitering efter stroke. Problemet denna studie ämnar att lösa är det faktum att sjukhuspatienter får för lite motion. Då det blir vanligare att patienterna har egna rum blir de bekväma och isolerar sig, något som resulterar i minskad social interaktion. För att adressera detta problem utvecklade studien en spelprototyp för sjukhuspatienter. Studien genomförde åtta användartester som observerades och följdes upp med intervjuer för att utvärdera den slutgiltiga prototypen. Resultatet sammanställdes till en lista med riktlinjer för hur spel kan designas för att motivera patienter till rörelse
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject universal design
flow
spel
sjukhuspatienter
hälsa
DSRM
äldre
elderly
games
hospitalized patients
health
motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/24667 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics