Ett digitalt spel för inlagda patienter

DSpace Repository

Ett digitalt spel för inlagda patienter

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Andersson, Andreas
dc.date.accessioned 2018-02-27T07:04:48Z
dc.date.available 2018-02-27T07:04:48Z
dc.date.issued 2018 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/24667
dc.description Digitala spel har tidigare utvecklats för att på olika sätt stödja rehabilitering av patienter både fysiskt och psykiskt. För att lyckas med dessa spel krävs specifika element för att skapa en spelupplevelse. Dessutom krävs anpassning av det grafiska gränssnittet för att patienten ska ha möjlighet att använda spelet trots sina begränsningar. Dessa spel har dock haft fokus på specifika fall eller sjukdomar, exempelvis rehabilitering efter stroke. Problemet denna studie ämnar att lösa är det faktum att sjukhuspatienter får för lite motion. Då det blir vanligare att patienterna har egna rum blir de bekväma och isolerar sig, något som resulterar i minskad social interaktion. För att adressera detta problem utvecklade studien en spelprototyp för sjukhuspatienter. Studien genomförde åtta användartester som observerades och följdes upp med intervjuer för att utvärdera den slutgiltiga prototypen. Resultatet sammanställdes till en lista med riktlinjer för hur spel kan designas för att motivera patienter till rörelse en_US
dc.description.abstract Video games is a proven solution to your website to support patients rehabilitation, both physically and mentally. A numbered I was a great of elements are required to create a successful game for the specific audience. The game needs a combination of components to create a game experience and customization to the graphical user interface to support the user's limitations. These games are usually created for a specific kind of rehabilitation, i.e rehabilitation for stroke patients. This paper aims to study the issue with hospitalized patients not getting enough exercise during their stay. Since more and more patients receive separate rooms they also get less social interaction due to isolation. The study will develop a digital game prototype for hospitalized patients with the aim to solve this problem. The study performed eight user tests for the final prototype. The tests consisted of observations followed by interviews. The test results were then compiled into a list with design guidelines about how to create a digital, motivational, exercise game for hospitalized patients. en_US
dc.format.extent 63 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle sv-SE
dc.subject universal design en_US
dc.subject flow en_US
dc.subject spel en_US
dc.subject sjukhuspatienter en_US
dc.subject hälsa en_US
dc.subject DSRM en_US
dc.subject äldre en_US
dc.subject elderly en_US
dc.subject games en_US
dc.subject hospitalized patients en_US
dc.subject health en_US
dc.subject motivation en_US
dc.title Ett digitalt spel för inlagda patienter en_US
dc.title.alternative A digital game for hospitalized patients en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
dc.contributor.examiner Olsson, Carl Magnus
dc.contributor.supervisor Eriksson, Jeanette
mahlocal.xprt.faculty2019 TS
mahlocal.xprt.institution2019 TS
mahlocal.xprt.program Systemutvecklare
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics