Vilka krav ställer de matematiska textuppgifterna på elevernas läsförmåga?

DSpace Repository

Vilka krav ställer de matematiska textuppgifterna på elevernas läsförmåga?

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vilka krav ställer de matematiska textuppgifterna på elevernas läsförmåga?
Author Lundquist, Linnea ; Ottosson, My
Date 2018
Swedish abstract
Vår ambition med detta arbete är att ta reda på hur läsförmågan påverkar elevers prestationer i matematik, med fokus på matematiska textuppgifter. Utifrån våra gemensamma erfarenheter från våra praktikperioder, har vi formulerat frågeställningen: Vilka krav ställer de matematiska textuppgifterna på elevernas läsförmåga? Vi genomgick en stor sökningsprocess där vi använde oss av olika databaser så som ERIC, LibSearch och Google Scholar. Resultaten från vår undersökning resulterade i slutsatsen att flera forskare hävdar att läsförmågan påverkar elevers prestationer i matematikämnet. I översikten är det framförallt sambandet mellan läsförmågan och den matematiska förmågan som är i fokus. Resultatdelen avslutas med förslag på möjliga lösningar och stödstrukturer för elever som hamnar i svårigheter beroende av bristande läsförmåga. Kring detta blickar vi framåt och funderar kring att undersöka detta närmare i vårt kommande examensarbete.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject läsförmåga
påverkan
matematiska textuppgifter
grundskolan
mellanstadiet
Handle http://hdl.handle.net/2043/24670 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics