Hjälpmedel för att tydliggöra känslor hos personer med AST

DSpace Repository

Hjälpmedel för att tydliggöra känslor hos personer med AST

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hjälpmedel för att tydliggöra känslor hos personer med AST
Author Yngström, Karl
Date 2018
English abstract
Smartphones are a powerful tool to facilitate communication in new ways and research on using technology to assist people with various mental disabilities is a growing field. Autism Spectrum Disorder or ASD is one such disability, which will manifest differently for different people, but one general theme is the inability to understand emotion. Measuring emotion is something not easily done and for some time research into emotion has been overlooked in favor of more logical thought processes. This paper uses Russell's model for emotion and core affect, it maps emotion based on two crossed axis, activation and valence (positive – negative). The purpose of this study is to evaluate various methods for measuring and registering emotion for people with ASD in a simple cheap and accessible way. This is done based on existing models of emotion and using a smartphone as a tool, and should be helpful in the daily life of people with ASD and people around them.
Swedish abstract
Smarttelefoner är som kommunikationsverktyg mycket kraftfullt och tillåter kommunikation på nya sätt. Att använda teknologiska hjälpmedel för att assistera människor med psykiska funktionshinder är på framgång. Autismspektrum tillstånd, eller AST, är ett sådant funktionshinder som manifesterar sig olika på olika människor, men ett genomgående drag är oförmåga att förstå känslor. Att mäta känslor är inte något som enkelt låter sig göras och i perioder har forskningsområdet för känslor varit eftersatt då det inte anses tillräckligt logiskt. Denna uppsats använder Russels modell för känslor och core affect, den kartlägger känslor utifrån två korslagda axlar, aktivitet och valens (positiv - negativ). Syftet med studien är evaluera olika metoder för att mäta och registrera känslor hos människor som har AST på ett enkelt och tillgängligt sätt. Detta görs genom existerande modeller för känslor och använder en smarttelefon som verktyg och skall vara till hjälp i det dagliga livet för människor med AST och de människor som finns runt dem.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Android
Affective Computing
Human Computer Interaction
Handle http://hdl.handle.net/2043/24676 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics