Reumatoid Artrit

DSpace Repository

Reumatoid Artrit

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Reumatoid Artrit
Author Alam, Farzana ; Hamzic, Nedzada
Date 2006
English abstract
Rheumatoid arthritis is the dominating disease within Swedish Reumatology. Approximately 0,5-0,75 % of the Swedish adult population suffer from this disease. The aim of this literature review was to illustrate the roll of the nursing and the patients´ experience of their disease. The method: The literature review based on eleven articles accomplished the criteria for scientific quality. Findings: Seven subthemes were identified after the analyses of the articles on the basis of the aim. The result shows that the disease influences patients´ physical, psychic and psycho social. The nurse has an overall roll as a technical and physical caregiver, assessment, information, communication, counselling and coordination in her/his work with a rheumatoid arthritis patient. The findings of this study indicate also that there is an existing need of deeper knowledge within this area. Conclusions: The result can influenced health care professionals in the management of the patient within this category.
Swedish abstract
Reumatoid artrit är den dominerande sjukdomen inom svensk reumatologi och i Sverige har cirka 0,5-0,75 % av den vuxna befolkningen denna sjukdom. Syftet: denna litteraturstudie belyser sjuksköterskans omvårdnadsroll och patientens upplevelse av sin sjukdom. Metoden: en litteraturstudie baserad på elva artiklar som uppfyllde kravet på vetenskaplighet. Resultat: sju subteman identifierades efter analysen av artiklarna utifrån delsyftena sjuksköterskans roll samt upplevelsen av att vara en reumatoid artrit patient. Resultatet visar att sjukdomen påverkar patienter fysiskt, psykiskt och psykosocialt. Sjuksköterskan har en övergripande roll såsom fysisk och teknisk omvårdnad, bedömning, information, kommunikation, rådgivning och samordning i det pågående arbetet med en reumatoid artrit patient. Denna studie visar även att det finns ett behov av djupare kunskap inom detta område. Slutsats: Resultatet kan göra intryck på sjukvårdspersonal för att underlätta arbete med denna patient grupp.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject reumatoid artrit
sjuksköterskansroll
upplevelser
kunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/2469 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics