”Det beror på…” En studie om maktpositioner i förskolans arbetslag

DSpace Repository

”Det beror på…” En studie om maktpositioner i förskolans arbetslag

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Det beror på…” En studie om maktpositioner i förskolans arbetslag
Author Stålnacke, Bodil ; Lorin, Louise
Date 2018
English abstract
The purpose of this study has been to investigate what in the preschool's work team are decisive factors for positions of power. According to Swedish school law, only registered pre-school teachers are allowed to teach pre-school (Skollagen, 2010: 800), but in our own experiences and previous studies, this has not been realized in practice. In pre-school, there are two different occupational groups that work side by side: nurses and pre-school teachers, so we chose to interview both groups to seek answers to the purpose of the study. We chose primarily that the staff’s experience in pre-schools should vary. The study takes its theoretical point of departure in Foucault's perspective of power. Foucault (1987) believes that positions of power presuppose knowledge that can be put into practice. Bernstein's (2000) argument about vertical discourses, based on theoretical knowledge, and horizontal based on practical knowledge and based on experience, has also been a starting point for the analysis of the empirical material of the study. The study's results show that today's pre-school is characterized by established ideas about preschool activities where practical work, knowledge based on life experiences and work experience seem to be in focus. The reason for this may be that there is a lack of knowledge of pre-school teacher education, and pre-school teacher education lacks knowledge of practical activities. Another important conclusion we found in our study is that depending on the workplace of preschool staff, the positions of power will look different. This does not always concern the pre-school education, rather than it sometimes being a question of different knowledge and experience being requested in different places.
Swedish abstract
Vårt syfte med studien har varit att undersöka vad som i förskolans arbetslag är avgörande faktorer för maktpositioner. Enligt skollagen är det endast legitimerade förskollärare som får ägna sig åt undervisning i förskolan (Skollagen, 2010:800), men enligt våra egna erfarenheter och tidigare studier som gjorts har detta inte förverkligats i praktiken. I förskolan arbetar både barnskötare och förskollärare, därmed valde vi att intervjua båda yrkesgrupperna för att söka svar på syftet med studien. Vi valde i första hand att de intervjuades erfarenhet inom förskoleyrket skulle variera. Studiens tar sin teoretiska utgångspunkt i Foucaults maktperspektiv. Foucault (1987) menar att maktpositioner förutsätter kunskap som kan omsättas i praktiken. Bernsteins (1990, 1995, 2000) resonemang kring vertikala diskurser, som utgår från teoretisk kunskap, och horisontella som utgår från praktiskt kunskap och bygger på erfarenhet har också varit en utgångspunkt för analysen av studiens empiriska material. Studiens resultat visar att dagens förskola präglas av etablerade idéer om förskolans verksamhet där praktiskt arbete, kunskap utifrån livserfarenheter och arbetslivserfarenheter tycks ligga i fokus. Anledningar till detta kan vara att det saknas kunskap om förskollärarutbildningen, och förskollärarutbildningen saknar kunskap om den praktiska verksamheten. En annan viktig slutsats vi kommit fram till i vår studie är att beroende på vilken arbetsplats förskolepersonal arbetar på, kommer maktpositionerna se olika ut. Detta har alltså inte alltid med en förskollärarutbildning att göra utan ibland handlar det om att olika kunskaper och erfarenheter efterfrågas på olika ställen.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/24695 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics