Digitala verktyg- en studie om återkoppling och lärande i matematikklassrummet

DSpace Repository

Digitala verktyg- en studie om återkoppling och lärande i matematikklassrummet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Digitala verktyg- en studie om återkoppling och lärande i matematikklassrummet
Author Winström, Cecilia
Date 2018
Swedish abstract
Målet med denna studie var att undersöka om återkopplingen från digitala verktyg har någon effekt på elevers begreppsutveckling inom rationella tal. Undersökningen genomfördes i en mellanstadieklass och designades utifrån olika metoder för att samla in både kvantitativa och kvalitativa data. En kvasiexperimentell design valdes för studien. Eleverna skrev ett förtest och ett eftertest, däremellan arbetade eleverna med digitala verktyg under en matematiklektion. Matematiklektionen observerades, elevernas samtal spelades in och fyra elever intervjuades tillsammans. Samtal och intervju transkriberades och kategoriserades utifrån en analysmall. I analysen identifieras vilka frågor de ställer och uttalande de gör under tiden som de arbetar med uppgifterna, hur eleverna använder/responderar på återkopplingen och hur eleverna uppfattar den återkopplingen som det digitala verktyget erbjuder. Effektstorleken beräknades för att mäta effekten efter att de arbetat med digitala verktyg. Resultatet visar på möjligheter vid arbete med digitala verktyg genom att eleverna blir engagerade. Störst positiv effekt på elevers begreppsutveckling inom rationella tal syns när eleverna utmanar sig själva. Sociomatematiska normer blir synliga vid arbete med digitala verktyg.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject matematik
formativ bedömning
digitala verktyg
återkoppling
Handle http://hdl.handle.net/2043/24698 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics