Cervixcancer - En litteraturstudie om kvinnors upplevelser och sjuksköterskans roll

DSpace Repository

Cervixcancer - En litteraturstudie om kvinnors upplevelser och sjuksköterskans roll

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Cervixcancer - En litteraturstudie om kvinnors upplevelser och sjuksköterskans roll
Author Bala, Linda ; Rosengren-Reino, Birgitta
Date 2006
English abstract
Life will never be the same after a cervical cancer. Nurses are in an unique position to help the women adjust to the changes which the illness brings. The aim of this study is to illustrate women’s experienced physical and mental changes after a cervical cancer and the nurse’s role in the work with these women. The Method is a literature review based on eleven scientifically articles. The analysis resulted in five themes: sexual aspects, physical problems, mental difficulties, social aspects and the nurse’s role. The patients who visited the nurse where less depressed than those who didn’t visit the nurse. Conclusion: Nurses who treat patients with cervical cancer can probably need more knowledge about how physical, mental and sexual changes affect these women. Nursing could improve by lighting up these problems and also involve the patient’s partner.
Swedish abstract
Efter en cervixcancer blir livet aldrig riktigt det samma. Sjuksköterskor är i en unik position för att hjälpa kvinnorna med anpassningen till de förändringar som sjukdomen drar med sig. Syftet med denna studie är att belysa kvinnors upplevda fysiska och psykiska förändring efter cervixcancer och sjuksköterskans roll i arbetet med dessa kvinnor. Metoden är en litteraturstudie baserad på elva veten¬skapliga artiklar. Analysen resulterade i fem teman: sexuella aspekter, fysiska problem, psykiska besvär, sociala aspekter och sjuksköterskans roll. De patienter som fått besöka en sjuksköterska blev mindre deprimerade än de som inte fått träffa någon sjuksköterska. Slutord: Sjuksköterskan som vårdar cervixcancer¬patienter ser ut att behöva mer kunskap om de fysiska, psykiska och sexuella förändringar som påverkar dessa patienter. Genom att lyfta fram dessa problem och även involvera patientens partner skulle omvårdnaden kunna förbättras.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Cervixcancer
Omvårdnad
Patientupplevelser
Sexualitet
Sjuksköterskans roll
Handle http://hdl.handle.net/2043/2470 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics