In search of a transformative pedagogy – a study of experiences and consequences amongst teachers facing resistance to workplace based gender training.

DSpace Repository

In search of a transformative pedagogy – a study of experiences and consequences amongst teachers facing resistance to workplace based gender training.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title In search of a transformative pedagogy – a study of experiences and consequences amongst teachers facing resistance to workplace based gender training.
Author Brewer, Helene
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med denna masteruppsats är att söka en transformerande pedagogisk praktik om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Det är en studie av några pedagogers upplevelser och konsekvenser av motstånd i arbetsplatsbaserad undervisning om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Den svenska retoriken kring jämställdhet bidrar till att det inte talas om det motstånd som pedagoger möter, ett motstånd emot jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Tre fokusgrupper med totalt tretton deltagare har träffats runtom i Sverige och samtalat om undervisning och transformativ pedagogik utifrån frågeställningar kopplade till makt och motstånd. Innehållsanalys har använts, framförallt med hjälp av Paulo Freires begrepp conscientização och Sara Ahmeds begrepp snap. Resultaten har relaterats till Malin Rönnbloms dekonstruktion av svensk jämställdhetspolitik och rådande kunskapsdiskurs. De viktigaste resultaten handlar om att pedagogerna möter motstånd oavsett vilken fråga som lärandet handlar om inom jämställdhet. Motståndet leder till känslor av bland annat trötthet, ledsamhet och ilska. Effekter av motstånd på undervisningen är bland annat att ämnet adresseras på ett avdramatiserande sätt för att förekomma motståndet. Resultaten synliggör ett behov av att använda den praktik och de erfarenheter som finns i större utsträckning än vad som görs idag. Studien bidrar till en ökad förståelse för vilka konsekvenser motstånd får i arbetsplatsbaserad vuxenundervisning om jämställdhet.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language eng (iso)
Subject conscientização
focus group
gender trainers
gender training
power
resistance
snap
transformative pedagogy
workplace based learning
adult education
Handle http://hdl.handle.net/2043/24702 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics