In search of a transformative pedagogy – a study of experiences and consequences amongst teachers facing resistance to workplace based gender training.

DSpace Repository

In search of a transformative pedagogy – a study of experiences and consequences amongst teachers facing resistance to workplace based gender training.

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Brewer, Helene
dc.date.accessioned 2018-03-07T14:18:27Z
dc.date.available 2018-03-07T14:18:27Z
dc.date.issued 2018 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/24702
dc.description Syftet med denna masteruppsats är att söka en transformerande pedagogisk praktik om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Det är en studie av några pedagogers upplevelser och konsekvenser av motstånd i arbetsplatsbaserad undervisning om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Den svenska retoriken kring jämställdhet bidrar till att det inte talas om det motstånd som pedagoger möter, ett motstånd emot jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Tre fokusgrupper med totalt tretton deltagare har träffats runtom i Sverige och samtalat om undervisning och transformativ pedagogik utifrån frågeställningar kopplade till makt och motstånd. Innehållsanalys har använts, framförallt med hjälp av Paulo Freires begrepp conscientização och Sara Ahmeds begrepp snap. Resultaten har relaterats till Malin Rönnbloms dekonstruktion av svensk jämställdhetspolitik och rådande kunskapsdiskurs. De viktigaste resultaten handlar om att pedagogerna möter motstånd oavsett vilken fråga som lärandet handlar om inom jämställdhet. Motståndet leder till känslor av bland annat trötthet, ledsamhet och ilska. Effekter av motstånd på undervisningen är bland annat att ämnet adresseras på ett avdramatiserande sätt för att förekomma motståndet. Resultaten synliggör ett behov av att använda den praktik och de erfarenheter som finns i större utsträckning än vad som görs idag. Studien bidrar till en ökad förståelse för vilka konsekvenser motstånd får i arbetsplatsbaserad vuxenundervisning om jämställdhet. en_US
dc.format.extent 80 en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject conscientização en_US
dc.subject focus group en_US
dc.subject gender trainers en_US
dc.subject gender training en_US
dc.subject power en_US
dc.subject resistance en_US
dc.subject snap en_US
dc.subject transformative pedagogy en_US
dc.subject workplace based learning en_US
dc.subject adult education en_US
dc.title In search of a transformative pedagogy – a study of experiences and consequences amongst teachers facing resistance to workplace based gender training. en_US
dc.title.alternative På utkik efter en transformerande pedagogik – en studie av pedagogers erfarenheter och konsekvenser av motstånd i arbetsplatsbaserad undervisning om jämställdhet. en_US
dc.type H2 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
dc.contributor.examiner Lozic, Vanja
dc.contributor.supervisor Stigmar, Martin
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Pedagogik (fristående kurs)
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics