Festivaler – ett jämställt rum? - En kvalitativ studie om ställningstagandet till trygga zoner utifrån feministisk vetenskapsteori.

DSpace Repository

Festivaler – ett jämställt rum? - En kvalitativ studie om ställningstagandet till trygga zoner utifrån feministisk vetenskapsteori.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Festivaler – ett jämställt rum? - En kvalitativ studie om ställningstagandet till trygga zoner utifrån feministisk vetenskapsteori.
Author Signahl, Malin
Date 2017
English abstract
Abstract The aim of this paper is to highlight the differentiated point of view on the debate regarding the women-only zones at the music festival Göteborgs Kulturkalas in Sweden during the summer of 2016 and thereby analyzing the attitudes towards these using an ideal type analysis constructed by feminist science theory, which includes liberal- and radical feminism. By using the feminist theory as an outset for the analysis a differentiated set of attitudes is shown, which highlights the complexity of feminism. The final discussion is highlighting the actors who expressed their views in the debate and demonstrating that the vast majority of actors are not for women-only zones. Through the actors’ attitude towards women-only zones, its feminist position is discussed, which results that the majority of actors having a closer association with liberal feminism than radical feminism.
Swedish abstract
Abstrakt Syftet med uppsatsen är att lyfta fram debattens åsikter gällande trygga zoner på musikfestivalen Göteborgs Kulturkalas under sommaren 2016 och därigenom analysera åsikterna med hjälp av en idealtypsanalys konstruerad av feministisk vetenskapsteori. Debatten analyseras med hjälp av liberalfeminism och radikalfeminism. Genom valda feministiska inriktningar tydliggörs en differentierad åsiktsbildning samt feminismens komplexitet. Den avslutande diskussionen lyfter vilka aktörer som uttalat sig i debatten och påvisar att majoriteten av aktörerna inte är för en åtgärd i form av trygga zoner. Genom aktörernas inställning till trygga zoner diskuteras deras feministiska ställningstagande vilket resulterar i att större delen av aktörerna innehar en närmare koppling till liberalfeminism än radikalfeminism.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject könssegregation
trygga zoner
festival
könsförtryck
våld mot kvinnor
jämställdhet
feminism
idealtyper
Handle http://hdl.handle.net/2043/24707 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics